soldekk.no © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use
Til hovedsiden

 

 


DS TOURIST I

 

Byggår: 1898

Br.t:67

L:86,5 f

B:15,8 f

D:7 f

Maskin: Trippel 3cyl.

I rute: 1920-1936


Bygget i Danzig i 1898 under navnet "Elsa".

1920 i trafikk i datidens tyske by Haderslev. (I dag dansk.)  Samme år innkjøpt til Kristiania av en H. Rich. Aass. Videresolgt til Norøstre Nesodden Skipsaktieselskap. Nytt navn "Odden II".

Allerede 1921 ble driften innstilt pga maskiniststreik. Og i 1922 overtok AS Bundefjord-Helvik Dampskipsselskap "Odden II" fra Ole. J. Raanaas for 70 000 kroner. Nytt navn "Tourist I"  Under dette navnet finner vi skuta i turisttrafikk for Bennett i 1922.

1925 Overtar Nesodden Dampskipsselskap skuta for 40 000 kroner etter en periode som reservebåt i bunnefjorden.

1936 Eier: Lovin Bratlie i Oslo, ny rute til Ingierstrand bad.

1937 Solgt til Riskafjord Dampskipsselskap i Stavanger for 15 000. Nå ble "Tourist I" påbygget til helårsdrift.

1946 Dieselmotor innsatt.  Denne var lagret i en garagje i krigsårene.  Ført i 1968 ble det behov for utskifting igjen,

1976 er eier Sigurd Hillestad i Høylandsbygd.

1980 Er historien slutt, og skuta forsvinner i dypet i Nedstrandsfjorden.

 

Tourist i Stavanger 1968.  Foto: Harald Lorentzens samlinger.

 

 

 

 

Foto&fakta H. Lorentzen.