soldekk.no © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use
Til hovedsiden

Foto: Harald Lorentzens samlinger

 

 

 


DS Oscarsborg I

 

Byggår: 1904

Br.t:

Passasjerer:

L:

B:

D:

Maskin:

I rute: 1911-1953


Bygget for rederiet Styrsø Nya Badhus AB som "Styrsø I" i 1904.  Solgt til Nesodden Dampskipsselskap i 1911. Søsterskipet var allerede på plass i Oslofjorden under navnet "Kronprins Olav".

Denne andre svensken fikk navnet "Oscarsborg I" og ble satt i trafikk mellom Kristiania og Drøbak.

I 1918 ble "Oscarsborg I" bygget om til vinterbåt.  Da selskapet slet med dårlig økonomi gikk ingen ringere enn Fred Olsen inn som aksjonær i selskapet med 62 000 kr.  I motytelse ble endepunktet på ruta nå Hvitsten. Fred Olsen hjemsted.  En vandrehistorie som vanskelig lar seg knekke gikk ut på at Fred Olsen ble frakjørt en morgen, og kjøpte likegodt hele skuta og gav kapteinen beskjed om at "Neste gang så venter du!" 

"Oscarsborg I" fikk Fred Olsen Lines flagg i skorsteinen, og er nok den minste Fred Olsen skuta gjennom tidene.

1953 gikk "Oscarsborg I" i opplag, og turen gikk deretter til Svelvik hvor ombygging til lastebåt ble foretatt.  Nytt navn "Reigun"

Rederiet Fred Olsen kjøpte gamle "Oscarsborg I" tilbake på begynnelsen av 80 tallet, og meningen var å bygge opp den gamle rutebåten igjen.  Men etter flere år med opplag både på Akers mekaniske i Oslo og i Drammen, ble skuta hugget opp. Det spekuleres både i at rederiet ikke fant de orginale byggetegningene av skuta, og til at bortfall av skatte og regnskapsregler gjorde prosjektet ulønnsomt.

Ved Flaskebekk brygge.. Foto: Harald Lorentzens samlinger

I SON.  Foto: Harald Lorentzens samlinger

Foran Rådhuset i Oslo. Foto: Harald Lorentzens samlinger

Foto: Harald Lorentzens samlinger

Foto: soldekk's samlinger.

 Foto: Harald Lorentzens samling.

 

Foto: Harald Lorentzens samling.

 

Foto: Harald Lorentzens samling.

 

Foto: Harald Lorentzens samling.

Foto: Harald Lorentzens samling.

Foto: Harald Lorentzens samling.

Foto: Harald Lorentzens samling.

DS Oscarsborg på vei til Son.Foto: Harald Lorentzens samling.

 

Foto: Tom Harbø

Reigun i Oslo. Foto: Tom Harbø

Reigun på slip i Drammen. Kort tid etter hugges restene av den gamle fjordbåten. Foto: Harald Lorentzens samling.

 

 

 

 

Fakta: H.Lorentzens samlinger.

Soldekk.no arkiver.