soldekk.no © 2012• Privacy Policy • Terms of Use
Til hovedsiden

 

 

Fakta på siden fra Harald Lorentzens Fjordbåtenes daga.

 

 

HELVIG

Byggår: 1884

Br.t:101

Passasjerer: 182

Fart:1908-1952

Tidl. navn: Bratsberg

Senere navn:
Tungholm


 "Helvig" startet sin bølgepløying i innlandet, bygd i deler i Moss, og deretter montert i Bandaksvann.   Ferskvannet i kanalene ved Skien ble begynnende tilholdssted for lastebåten "Bratsberg".  Når kanalen ble forlenget til kystlinjen ble skuta omgjordt til passasjerdamper for rutetrafikk Dalen-Skien.

 Konsul A.Hennum var misfornøyd med rutetilbudet til sitt bosted på Hellviktangen og kjøpte "Bratsberg" i 1905 og satte den i rute i konkuranse med Bundefjord dampskipsselskap. Nytt navn ble "Helvig"

1908 Nytt selskap AS Helvig bundefjord dampskipsselskap.  Samtidig ble det foretatt en ombygging som gjoprde skuta egnet til vintertrafikk.

1910 Gjestetrafikk som badebåt til Malmøykalven om sommeren.

1921 Mopdernisering med bl.a. elektrisk belysning ombord.

1925 Overtatt av Bundefjord dampskipsselskap.

1941 Sammenslåing med Nesodden dampskipsselskap, nytt navn AS Nesodden-Bundefjord dampskipsselskap.

1944 Helvig" innblandet i en redningsdåd som berget 3 mennesker.

1951 Nytt passasjerantall 182.

1952: Solgt til Simon Innvær, Brenæs og ny tilværelse som lastebåt. Samtidig ble den gamle dampmaskinen skiftet ut med diesel.  Samme år solgt videre til Arne Røksund i Mosterhamn.

1954. Ny eier Kåre Skimmerland, Mosterhamn, nytt navn "Tungholm".

1965 Ny eier Bernhard Hatlem, Florø.

1970 Ny eier Odd Eide, Bogen i Kvæfjord.

1972 Solgt til Sverre Engen, Strønstad.

1978 Ny eier Odd Engen Strønstad.

På 1980 tallet var gamle "Helvig" sysselsatt i sandfart, men i 1985 var det slutt. Skoget var da i så dårlig forfatning at det ble senket etter en tids opplag i Mårfjorden.

 Slettet fra registeret først 1999.

 "Bratsberg" Foto: Harald Lorentzens samlinger

 

 

Glennestrand brygge. Foto: Harald Lorentzens samlinger

 

"Tungholm" Foto: Signalen.

Foto: Harald Lorentzens samlinger

DS Helvig ved flytebryggen. Foto: Harald Lorentzens samlinger