soldekk.no © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use
Til hovedsiden

 

BUNDEFJORD 1875

Br.t:80

Passasjerer: 193, økt til 222 under krigsårene

Fart: 9 miles

Rutetid: 1875-1953

Lengde: 89,8 f

Bredde: 16,2 f

Dypgående: 9 f

Nesoddbåt nummer 2 ble bygd i Hamburg 1875, og ble satt inn i starten på en rute i Bundefjorden med 9 anløpsplasser fordelt på Nesodden og Oppegård.   Skipet hadde 1 klasse og 2 klasse. Allerede i 1893 måtte kjelen byttes ut.  

Fra H.Lorentzen henter vi følgende:

1890 - Bundefjord var med konvoien som møtte den tyske keiseren i kristiania i juli.

1893 - Utleid Nesodden Dampskipsselskap for 50 kr dagen.

1910- Kollisjon med en mørklagt DS Bygdin.

1920 - Kollisjon med MS Ørnen i Bunnefjorden.

1921 Kollisjon med DS Odden II ved Helvik brygge.

1922 Kollisjon med "Sydvesten" St Hansaften.

"Bundefjord" var innblandet i 3 kollisjoner i sin tid.  Ingen med alvorlig utfall.

I 1953 var det slutt for den gamle sliteren.  Ingen veteranskipsklubb eller bevaringsdepartement med fulle pengesekker stod klar til å overta. Så enden på visa ble spikerproduksjonen i Arendal. DS Bundefjord ble solgt for 10 000 kroner til Arendal Skipsopphugging i november 1954. 


 

 

 

En fartstid på hele 78 år er det vel få som slår på skipssiden, om enn noen.  Ikke rart "Bundefjord" blant passasjerene bare ble omtalt som Dokka. 

 

 

 

 

Byggår: 1875

 

FOTO og info på siden:  Harald Lorentzens samlinger.