Askerbåtene

I 1892 ble Dampskipaktieselskabet Asker, Røyken & Hurum opprettet, som like etter overtok Christiania-Sætre Dampskipselskab.

Disponent Theodor Mortensen var det som stod for stiftelsen av selskapet.

Trafikkområdet var som navnet antyder fra Oslo(Christiania) og ut til Asker, Røyken og Hurum.

For 1946 finner vi hele fire ruter for selskapet.

Rute 1: DS Sport

Strøms brygge

Grimsøy

Brønnøya Østre

Brønnøya Nordre

Brønnøya Vestre

Nesøya Østre

Torbjørnsøy

Spannlokket

Brønnøya søndre

Hareholmen

Og derfra korteste vei til byen.

Rute 2: DS Oscar og DS Hval

Lille Oust

Høyerholmen

Konglunden

Bjerkøya

Vetre

Blakstad

Volden

Rute 3: DS Hval eller DS Asker

Volden

Bjerkås

Slemmestad

Rute 4: DS Duen 2 og DS Louise

Nærsnes

Svaberg

Høvik

Åros Ø

Åros V

Killingholmen

Sætre

Håøya (sommerstid.)

Skipene:

DS Duen

DS Asker

DS Viken

DS Vesta

DSLouise II

DS Duen II

DS Sætre

Navn:

I Rute:

Siste opplysninger:

DS Duen

1877-1918

Forliste ved Feistein fyr i 1925

DS Asker

1893-1952

Hugget opp i 1973

DS Viken

1892-?

Charter. 1901 slettet skipsregisteret.

DS Vesta

 1871-1876

 Nedrigget til lekter 1923

1903-1952

Sommercafe ved Akerøya i Langesundsfjorden. Sank der vinteren 1956.

DS louise II

1911-1952

Hugget i 1974 ved Østfold skipsopphugging.

DS Duen II

1919-1952

Solgt til Brendt i Tyrkia 1987

1926-1952

Sank i en høststorm 1979 og ble hevet året etter for å bli hugget opp..

DS Sætre

1930-1940

 Kondemnert i 1979.

Kilder:

Harald Lorentzens samlinger

"Damptrafikken på Askerlandet - Reidar Calmeyer 1983"

"Fjordbåtenes Saga" Harald lorentzen

C.W. Bordsenius - ruteoppsettet.