DS Svelvik

DS Svelvik

Foto: Dagny Hatt

 


Byggår: 1905

Br.t: 169

Passasjerer: 200


Bygd av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem (# 118)

169 brt, 82 nrt, 200 PC104.8 x 18.5 x 8.0

3Exp. (TMV), 52 NHK, 286 iHK


1905:Juni: Levert som FARMAND for A/S Stenkjær Dampskibsselskab, Stenkjær

1909:Innkjøpt av A/S Næsoddens Dampskibsselskab, Nesodden/Kristiania.

Omdøpt SVELVIK

1913:Solgt til Dampskibsselskabet Hurum, Strømmen & Svelvik A/S, Kristiania

1916:Solgt til D/S-A/S Juno, Holmestrand

1918:04.04.: Rekvirert av Kgl. Norske Marine (Østlandseksadren)

1918:16.11.: Tilbakelevert eier

1940:Solgt til Erling Sannes, Bodø. Omdøpt BOLGA Forlenget og ombygd.

221 brt, 118 PC106.9 x 18.5 x 8.0

1940:09.10.: Rekvirert av Die Kriegsmarine

1943:09.03.: Returnert eier

1946:Solgt til A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik

1954:Solgt til A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Omdøpt TROMSØ

1958:Des.: Omdøpt SKORØY

1960:Solgt til Iver Falbach, Tromsdalen, for hogging. 

Fakta: "Fjordbåtenes saga" Harald Lorentzen.

Levert i 1905 fra Trondheim mek verksted til Steinkjær dampskipsselskap. Navn: "Farmand"

Ble egentlig ikke kjøpt inn for trafikk på Nesoddlandet, men på bildet over anløper skuta Signalen i nesoddbåtfarger. Om dette var kun anløp til og fra Svelvik, eller om det var reell  Nesodden-Oslo rute vites ikke.

Allerede 1909 gikk kursen til Østlandet og Oslofjorden. Nesodden dampskipsselskap overtok den datidens store skuta for ruten Christiania-Svelvik.  En rute selskapet hadde hatt noen år, men trengte større tonnasje. 

Frem til 1931 drev Holmestrandselskapet Juno skuta i rutetrafikk Krsitiania - Svelvik. Da hadde tiden gått fra den gamle sliteren og den gikk i opplag.

1913 overtok AS Hurum, Strømmen og Svelvik dampskipsselskap skuta.  Og drev den i trafikk i tre år til 1916.

1940, nye eiere Ofoten Dampskipsselskap. Navn DS Bolga.

1954 Navnskifte til Tromsø, og senere Skorøy. Eier Troms fylkes dampskipsselskap.

Siste eier var Iver Falbach i Tromsdalen.  Der lå skuta mange år på en strand før den ble hugget.

DS Juno (Foto: H.Lorentzens samlinger.)

DS Juno. (H.Lorentzens samlinger.)

DS Tromsø (Foto: H.Lorentzens samlinger)