DS Oscarsborg

DS Oscarsborg I

 


Byggår: 1904


I rute: 1911-1953


D/S OSCARSBORG I (MGND/LEPC) (1911 – 1953)

Bygd av W. Lindbergs Verkstad & Varf AB, Stockholm (# 257)

156 brt, 59 nrt, 310 PC99.0 x 22.2 x 7.8

2cyl.Comp. (Lindberg), 43 NHK


1904:Levert som STYRSÖ I for Styrsö Nya Badhus AB, Göteborg, Sv.

1911:Febr.: Innkjøpt av A/S Nesodden Dampskibsselskab, Kristiania

Omdøpt OSCARSBORG I

1919:Solgt til A/S Borgå (Fred. Olsen & Co.), Kristiania.

Ble fremdeles drevet av A/S Nesodden D/S, men med Fred. Olsens skorsteinsmerke.

1941:Febr.: Drevet av A/S Nesodden-Bundefjorden D/S

1953:Juni: Solgt til John & Nils G. Nilsen, Fredrikstad.

Ombygd til M/S og lasteskip: 99 brt, 59 nrt

Union RM (A/S De Forenede Motorfabrikker, Bergen), 120 bHK

1954:Solgt til Reidar K. Olsen, Svelvik/Drammen. Omdøpt REIGUN

1981:Solgt til Petter Olsen, Oslo/Drammen

1981:Overført til A/S Petter Olsen Trading, Hvidsten/Drammen

2002:Nov.: Solgt til Firmament AS, Hvidsten/Drammen


Restene hugget etter at det ble konstatert at restaurering ikke var mulig.

Foto/fakta: Harald Lorentzens samlinger

Bygget for rederiet Styrsø Nya Badhus AB som "Styrsø I" i 1904.  Solgt til Nesodden Dampskipsselskap i 1911. Søsterskipet var allerede på plass i Oslofjorden under navnet "Kronprins Olav".

Denne andre svensken fikk navnet "Oscarsborg I" og ble satt i trafikk mellom Kristiania og Drøbak.

I 1918 ble "Oscarsborg I" bygget om til vinterbåt.  Da selskapet slet med dårlig økonomi gikk ingen ringere enn Fred Olsen inn som aksjonær i selskapet med 62 000 kr.  I motytelse ble endepunktet på ruta nå Hvitsten. Fred Olsen hjemsted.  En vandrehistorie som vanskelig lar seg knekke gikk ut på at Fred Olsen ble frakjørt en morgen, og kjøpte likegodt hele skuta og gav kapteinen beskjed om at "Neste gang så venter du!" 

"Oscarsborg I" fikk Fred Olsen Lines flagg i skorsteinen, og er nok den minste Fred Olsen skuta gjennom tidene.

1953 gikk "Oscarsborg I" i opplag, og turen gikk deretter til Svelvik hvor ombygging til lastebåt ble foretatt.  Nytt navn "Reigun"

Rederiet Fred Olsen kjøpte gamle "Oscarsborg I" tilbake på begynnelsen av 80 tallet, og meningen var å bygge opp den gamle rutebåten igjen.  Men etter flere år med opplag både på Akers mekaniske i Oslo og i Drammen, ble skuta hugget opp. Det spekuleres både i at rederiet ikke fant de orginale byggetegningene av skuta, og til at bortfall av skatte og regnskapsregler gjorde prosjektet ulønnsomt.

Ved Flaskebekk brygge.. Foto: Harald Lorentzens samlinger

I SON.  Foto: Harald Lorentzens samlinger

Foran Rådhuset i Oslo. Foto: Harald Lorentzens samlinger

Foto: Harald Lorentzens samlinger

 Foto: Harald Lorentzens samling.

Foto: Harald Lorentzens samling.

Foto: Harald Lorentzens samling.

Foto: Harald Lorentzens samling.

Foto: Harald Lorentzens samling.

Foto: Harald Lorentzens samling.

Foto: Harald Lorentzens samling.

DS Oscarsborg på vei til Son.Foto: Harald Lorentzens samling.

Foto: Tom Harbø

Reigun i Oslo. Foto: Tom Harbø

Reigun på slip i Drammen. Kort tid etter hugges restene av den gamle fjordbåten. Foto: Harald Lorentzens samling.