Nesodden

Nesodden

Byggår: 1903

Br.t:147

Passasjerer: 241 (296)

L. 96

B: 18,6

D 8,9

Maskin: Coumpound 2 syl, 46 hk.(Deutz, 300 hk).


D/S NESODDEN (5249510) (MBJF/LEMV) (1903 – 1967)

Bygd av Moss Jernstøberi & mek. Verksted, Moss


2cyl.Comp. (Moss), 220 iHK


1903:Juli: Levert som NESODDEN for A/S Bundefjord, Kristiania

1908:Overtatt av A/S Bundefjord-Helvig, Nesodden/Kristiania

1925:Overtatt av A/S Bundefjord Dampskibsselskab, Oslo

1941:Febr.: Overtatt av A/S Nesodden-Bundefjord D/S, Oslo

1950:Ombygd til M/S: 6cyl. 4T DM (KHD AG, Köln, b.1936), 300 bHK

1967:Solgt til Georg Matre, Ølensvåg/Oslo

1972:Solgt til Brødrene Anda, Stavanger, for hogging


Kilde: Harald Lorentzens samlinger

"Nesodden" er et skip som virkelig satte bølger etter seg i fjorden. Først 50 år i Bundefjordstrafikk, og deretter mange år i det sammenslåtte selskapet.  Skulle leveres fra Trondheim mek verksted til en pris av 50 000 kroner, men pga leveringsvansker overtok Moss Jernstøperi kontrakten til 55 000.  23 juli 1903 stevnet "Nesodden" inn Oslofjorden for første gang. 

Det var Bundefjorden som skulle bli fartsområdet frem til sammenslåing av selskapene. Frem til 1950 lå "Nesodden" i opplag om vinteren, litt typisk for åpne sommerbåter.  På 40 tallet ble det foretatt en mindre ombygging som økte passasjerantallet noe. 1950 ble skuta ombygget til dieseldrift og samtidig modernisert til vinterbruk.

1950 ble skipet velsignet med fornyelse til dieseldrift.  Kull var ikke fremtiden og dessuten en hodepine for myndighetene i havna.  De kunne ikke få bort kull foruresningen fort nok.

I en avis står det notert at Konsult Arnold Hennum satte Nesodden i en egen rute Norstrand-Kristiania.  Billettprisene var så rimelige at det var klart at ruten ville gå med tap.  Konsulten utalte at siden det var så dyrt å leve nu gikk det ikke å holde høyere priser.

Sliteren ente som verksted og mudringsfartøy i 1967 hos Georg Matre i Ølensvåg før den i 1972 ble spiker etter et havari i Haugesund.

DS Nesodden ved Oksvald brygge. (Buss fra 1939.) Foto: Harald Lorentzens samlinger

DS Nesodden som ny - 1903. 

DS Nesodden ved Nebba brygge. Foto: Harald Lorentzens samlinger

Passerer URSVIK. Foto: Harald Lorentzens samlinger

Kanskje sommerbåten fremfor noen selv om den fra starten av var utstyrt med isforsterkning og en kraftig motor. Her ved Torvik. Foto: Harald Lorentzens samlinger

MS Nesodden i Oslo.  (Foto: Arne O. Sørby.)