DS Kvik

 .

DS Kvik

 


Byggår: 1898

Br.t:36

Passasjerer:


Fakta og bilder: H.Lorentzens Fjordbåtenes saga.Bygd av Porsgrunds mek. Verksted, Porsgrund (# 8)

36 brt, 12 nrt, 87 PC57.2 x 13.4 x 8.2

2cyl.Comp. (PMV), 70 iHK


1898:Levert som KVIK for A/S Kvik, Larvik

1907:Innkjøpt av A/S Næsodden Dampskibsselskab, Kristiania

1912.Solgt til Fredriksværn og Omegn Dampskibsselskab, Fredriksværn

(A/S Kvik, Moss), Larvik

1923:Overtatt av A/S Kvik, Moss

1928:Solgt til Georg Reiersen, Oslo. Ombygd til vanntanker.

1930:Overtatt av Nelly Reiersen, Oslo.

WWII:Forlist på svenskekysten.

Bygget for AS Kvik i Larvik i 1898. I 1907 overtok Nesodden dampskipsselskap skuta, men beholdt navnet.

1912 Står Fredriksværn og omhegn DS som eier.

1923 Ny hjemmehavn Moss.

1928 Eier Georg Reiersen skuta, og bruker den som vannbåt.

Forliste under 2 verdenskrig på svenskekysten.