Flaskebæk

MB Flaskebæk

Byggår: 1913


Maskin:M/B

I rute: 1914-1930


M/S FLASKEBÆK (II) (MKHL/LFZD) (1930 – 1937)

Bygd av Nylands Verksted, Kristiania (# 245)

51 brt, 112 PC56.0 x 15.0 x 7.6

2cyl. RM (J. & C. G. Bolinders MV AB, Stockholm), 75 bHK


1914:Mai: Levert som FLASKEBÆK for Rich. Bache, Nesodden/Kristiania

1916:Overtatt av Flaskebæk og Omegn Trafikkselskab, Nesodden/Kristiania

1926:Overtatt av A/S Nesodden Dampskibsselskap, Nesodden/Oslo

1929:23.12.: Solgt til Gustav Iversen, Nordstrand/Oslo

1930:24.01.: Innkjøpt av A/S Bundefjord Dampskibsselskap, Nesodden/Oslo

1937:Solgt til Dampskipsselskapet Topdal A/S, Bergen. Omdøpt FENRING

1943:Selskapet omdøpt til Rutelaget Bergen Vest A/S, Bergen

1943:Ombygd og forlenget: 73 brt, 148 PC74.1 x 15.0 x 7.6

1963:Solgt til Niels Børge Ferdinandsen, Gilleleje, DK.

1970:Hogd.


Kilde: Harald Lorentzens samlinger

En liten motorferge ble bygget ved Nylands mekaniske verksted i hovedstaden for et mindre selskap Flaskebæk og omegn Trafikselskab. Første nesoddbåten med oljedrevet motor istedenfor dampmaskin.  Det var en tidligere disponent i Nesodden dampskipsselskap som var arkitekten bak dette.

Trafikkområdet var Kavringstrand-Sjøstrand-Flaskebekk og Nesoddtangen.  Skuta hadde fast liggeplass på Kavringen. Rutetidene var tilpasset kontorfunksjonærene som startet jobbene sine i byen 09 om morgenen.  Kl 1530 startet returen tilbake til nesoddlandet, og hyttene der.

I 1926 overtok Nesodden Dampskipsselskap "Flaskebæk.

I 1930 finner vi rutebåten i Bundefjordselskapets eie i rute mellom Malmøya og Flytebryggen.(Der Operaen ruver i dag.)

Bergen skulle være neste stopp i 1937. Selskapet Topdal gav skuta navnet "Fenring". Og i 1946 var det Rutelaget Bergen-Vest som overtok den.

Fra 1963 finner vi den i Gilleleje i Danmark. Her gikk den i trafikk frem til 1970 hvor opphugging fant sted.  Motoren ble satt inn i en norsk fiskeskøyte.