DS Bundefjord

DS Bundefjord


Bygd i Hamburg

80 t

193 lengde

16.2bredde

9.0 dyp

Maskin: 2cyl.Comp., 122 iHK


1875:Levert som BUNDEFJORD for A/S Bundefjord Dampskibsselskab, Christiania

1903.Overtatt av A/S Bundefjord, Kristiania

1908:Overtatt av A/S Bundefjord-Helvig, Nesodden/Kristiania

1925:Overtatt av A/S Bundefjord Dampskibsselskab A/S, Oslo

1941:Febr.: Overtatt av A/S Nesodden-Bundefjord D/S, Oslo

1954:Solgt til Arendal Skipopphugging, Arendal, for hogging.


Kilde: Harald Lorentzens samlingerNesoddbåt nummer 2 ble bygd i Hamburg 1875, og ble satt inn i starten på en rute i Bundefjorden med 9 anløpsplasser fordelt på Nesodden og Oppegård.   Skipet hadde 1 klasse og 2 klasse. Allerede i 1893 måtte kjelen byttes ut. 


Fra H.Lorentzen bok Fjordbåtenes saga henter vi følgende:


1890 - Bundefjord var med konvoien som møtte den tyske keiseren i kristiania i juli.


1893 - Utleid Nesodden Dampskipsselskap for 50 kr dagen.


1910- Kollisjon med en mørklagt DS Bygdin.


1920 - Kollisjon med MS Ørnen i Bunnefjorden.


1921 Kollisjon med DS Odden II ved Helvik brygge.


1922 Kollisjon med "Sydvesten" St Hansaften.


"Bundefjord" var innblandet i 3 kollisjoner i sin tid.  Ingen med alvorlig utfall.


I 1953 var det slutt for den gamle sliteren.  Ingen veteranskipsklubb eller bevaringsdepartement med fulle pengesekker stod klar til å overta. Så enden på visa ble spikerproduksjonen i Arendal. DS Bundefjord ble solgt for 10 000 kroner til Arendal Skipsopphugging i november 1954.