Norway Yacht Charter AS og Båtservice Sightseeing AS

 

 

Framnæsfergene ble drevet av Skibs AS Bygdøfergen med trafikk fra indre Christiania havnebasseng og ut til Bygdø. Selskapet ble stiftet i 1897 under navnet HUK Aktierselskab og ble overtatt av førstnevnte selskap i 1917. I utgangspunktet var dette et tomtsalgsselskap, men selskapet så behovet for trafikk inn til bykjernen og satte i gang rutetrafikken.

 

Etter andre verdenskrig ble selskapet AS Båtservice startet med virksomhet rettet mot seilebåter og service på disse. Sleping i forbindelse med regattaer var og en av selskapets spesialiteter.

 

I 1947 kjøpte selskapet inn den første båten til bruk i turisttrafikken. 

 

I 1951 overtok selskapet Skibs AS Bygdøfergen med sine Framnæsferger, og satte i drift flere av de fergene som i dag trafikkerer Bygdø på sommerstid. Selskapet drev trafikken med de gamle dampfergene med navn på Framnes frem til 1956.

 

Selskapet var også eier av et tidligere aktivt selskap oslo Havnebusser.

 

I 1953 overtok Båtservice en gammel flyhangar på Gressholmen som ble vedlikeholdssted for flåten.

 

Båtservice I og II som selskapet startet med var kun innrettet mot slepe oppdrag, og ikke passasjertrafikk. Listen omfatter kun passasjerfergene.

 

I 2000 ble selskapet kjøpt opp av Norway Yacht Charter som i tillegg driver en større flåte med selskapsskip.

 

Framnæsfergene, HUK AS:

 

Navn: I Rute: Siste opplysninger:
Framnæs 1 1897-1948  1951, nedrigget til kranlekter. Østfold stenindustri i Fredrikstad. 
Framnæs 2 1899-1916 Hugget 1959
Framnæs 3 1908-1917 Nedrigget til lekter ukjent år.
Framnæs 4  1909-1956 Opphugget
 Framnæs 5 1912-1956 Opphugget
Framnæs 6 1914-1918 Hugget i 1950.

 

Båtservice AS:

 

Navn: I Rute: Siste opplysninger:
Båtservice III 1947-1970  
Båtservice IV 1948  
Båtservice II 1948  
Båtservice VI 1949-1960  
Båtservice IV 1953  Bygdøferge
Båtservice V 1953  Bygdøferge
Båtservice I 1951/2 I drift 1981. Solgt Trondheim våren 2013.
Båtservice III 1953/1  Solgt 1979 Stavanger. Registrert Mandal.
Båtservice VII 1954-1959  
Båtservice VIII 1957-1968  1981 Porsgrunn kommune "Dikkon".
Båtservice IX 1957  
HUK 1953-1959  1981 i drift som Oslo X
   

 

Norwegian Norwegian Yacht Charter.

Presentasjonen er linket til NYC's egne sider.

Johanna Charterbåt
Vega Charterbåt
Eileen II Charterbåt
Helena Charterbåt
Jomfruen Charterbåt
Grace Charterbåt
Christiania Charterbåt
Frøia Charterbåt
Vanadis Charterbåt for salg.

 

 

 

Skipene

:

 

DS Framnæs 1

 

DS Framnæs 2

 

DS Framnæs 3

 

DS Framnæs 4

 

DS Framnæs 5

 

DS Framnæs 6

 

Båtservice III

 

Båtservice IV

 

Båtservice II

 

Båtservice VI

 

Båtservice IV

 

Båtservice V

 

Båtservice I

 

Båtservice III

 

Båtservice VII

 

Båtservice IX

 

HUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder:

Harald Lorentzens samlinger

 

 

"Fjordbåtenes Saga" Harald lorentzen

 

"Signalen" - artikkel av Harald Lorentzen om de gule sjøbussene.

 

Hjemmeside Norwegian Norwegian Yacht Charter.