"Patriot"  Bildet er hentet fra boken "Fjordbåtene saga" av Harald Lorentzen. Teksten under er av forfatteren selv.

DS PATRIOT

Sist gang hørte vi om rutebåten "Drøbak" som brant opp i Hallangspollen høsten 1893. Nesoddens Dampskibsselskap trenkte jo rutebåt for å holde den nye ruten i gang. Man leiet "Bundefjord" fra østsiden og en liten båt som het "Olaf", men det var helt klart man måtte ha sin egen båt.

Atter en gang så man seg om etter en brukt rutebåt. Denne gangen fant direksjonen en brukt rutebåt nede i Hamburg i Tyskland. Den var 26 år gammel og het "Patriot". Den var rene kystbåten med sine 135 brutto registertonn, 119,0 fot lang og 17,8 fot bred. Opprinnelig var den bygget for Cuxhavner Dampchiffart AG i Cuxhaven. Etter tjue år ble den overtatt i 1889 av L.F. Mathies & co i Hamburg og i 1895 av Nesoddens Dampskibsselskap i Kristiania. Kjøpesummen var 40.000 riksmark.

Den 1. april 1896 kom den inn til Christiania. Nå var det ikke så store bryggene utover langs Nesoddlandet, og dette at man hadde fått en stor ny rutebåt fikk de merke. Båten var for stor for bryggene. Som et lite apropos kan nevnes at ikke før i 1955 med den nye "Prinsen" kom en lenger Nesoddbåt inn i rutenetrafikken. Så etter sesongen 1897, og to år i fart med ND i skorsteinen ble det salg. Generalforsamlingen vedtokk i januar 1898 med 118 mot 30 stemmer at den måtte selges. Det var skipsreder Fred. Olsen som kjøpte rutebåten i mars samme år, men som straks solgte den videre til det nystiftede selskapet AS Alpha i Moss. Her ble rutebåten satt inn i sommeruten Christiania- Moss, med navnet "Beta". Senere ble ruten utvidet til både Larkollen og Fredrikstad. I ulike ruter tilhørende selskapet skulle den nå trafikkere i 37 år før den ble lagt opp og den ble hugget i Fredrikstad i 1936.

Bildet under av båten er tatt i Son i Alphaselskapets eie.