Allerede i 1906 startet restauratør Chr.Christiansen to små ferger mellom Vippetangen og Hovedøya der han drev et bevertningssted.  Frem til 1912 ble trafikken drevet av små motorbåter.  Driften ble overtatt av båtbygger Axel Holm i 1917, som sammen med Bøe ble eier av selskapet som utvikler seg til oslofergene.

Trafikkområdet er øyene utenfor Oslo havn der hyttebeboere og badegjester utgjør kundemassen sommerstid.

Navn:

I Rute:

Siste opplysninger:

Motor 1

1906-?

 ?

Oslo

1906-?

 ?

Oslo I

19??-?

 ?

Oslo II

1911-?

 ?

Oslo III

1910-?

 ?

Oslo IV

1912-?

 ?

Oslo V

1923-1960

 1960 lasteferge noen år. 1975 Kondemnert.

Oslo VI

1924-198x

 Kolliderte og sank i Oslo havn

Oslo VII

1927-194?

 Senket i Horten havn under krigen.

Oslo VIII

1934-

 

Oslo IX

1946-

 

Oslo X

1959/61-198x

 Hugget

Oslo VI

198x-

 

Oslo VII

1953-2009

 Hugget i Arendal opplyser rederiet.

Oslo XI

1989x-

 

Oslo XII

1990-

 

Oslo X

1998-

 

Oslo VII

2009-

 

Oslo V

198x-

Katamaran senere solgt til Serbia.

Kilder:

Harald Lorentzens samlinger

"Fjordbåtenes Saga" Harald lorentzen

"SIGNALEN" Harald lorentzens artikkel om Oslofergene.