MS Prinsesse Ragnhild kjørte flere år i trafikk mellom Miami og Bermudas. Etter en grunnstøting ble skuta hugget opp 29.10.2015. Se bildet her.

Prinsesse Ragnhild

Oslo blir igjen et skip fattigere.  Color line bruker motorsag i regnskapet for å renske ut elementer som kan gi investorer og banker dårlig nattesøvn.   06.05.08 gled M/S Prinsesse Ragnhild inn i havnebassenget i Oslo for aller siste gang. Man har kanskje skrevet det før når skuta gikk over fra Kielfart til  Bergen, men kom så tilbake i ny rute. Dette skulle ikke vare.

4 bilder som viser siste ankomst morgenen 6 mai 2008 inn til Oslo.

Bildet over.  Noen dagers landligge i hovedstaden før skipet fredag 9 mai avgår til ukjent sted.

Bildene over er fra Sandefjord der skuta pr 110608 lå i opplag. 

"Prinsesse Ragnhild" ble solgt til amerikanske interesser.

Skuta er den siste av gamle Jahre Lines rutemateriell for Oslo-Kielruten. Fra 1981-2004 var den et vanlig syn i fjorden. Velkjent langs Nesoddlandet med sine maskinlyder som få om noen andre skip kunne matche.

1990 overtok Color line ruten og skipet ble lånt ut til bergenserene for å bringe disse til og fra Danmark.  Ingen suksess desverre og så bar det tilbake til Oslo og ruten Oslo-Hirtshals som nettopp var forlatt av MS Color Festival til fordel for varmere farvann. 

Men 6 mai var det slutt på ruta og skuta. 

På bildet over i Kiel.

Her som danskebåt fra Bergen.