Trafikkområdet var som navnet antyder fra Oslo(Christiania) og ut til Asker, Røyken og Hurum.

I 1892 ble Dampskipaktieselskabet Asker, Røyken & Hurum opprettet, som like etter overtok Christiania-Sætre Dampskipselskab.

Disponent Theodor Mortensen var det som stod for stiftelsen av selskapet.

For 1946 finner vi hele fire ruter for selskapet.

Rute 1: DS Sport

Strøms brygge

Grimsøy

Brønnøya Østre

Brønnøya Nordre

Brønnøya Vestre

Nesøya Østre

Torbjørnsøy

Spannlokket

Brønnøya søndre

Hareholmen

Og derfra korteste vei til byen.

Skipene:

Lille Oust

Høyerholmen

Konglunden

Bjerkøya

Vetre

Blakstad

Volden

Rute 2: DS Oscar og DS Hval

Volden

Bjerkås

Slemmestad

Rute 3: DS Hval eller DS Asker

Nærsnes

Svaberg

Høvik

Åros Ø

Åros V

Killingholmen

Sætre

Håøya (sommerstid.)

Rute 4: DS Duen 2 og DS Louise

DS Duen

DS Asker

DS Viken

DS Vesta

DSLouise II

DS Duen II

DS Sætre

Kilder:

Harald Lorentzens samlinger

"Damptrafikken på Askerlandet - Reidar Calmeyer 1983"

"Fjordbåtenes Saga" Harald lorentzen

C.W. Bordsenius - ruteoppsettet.