DS Bundefjord

 

Bygd i Hamburg

80 t

193 lengde

16.2bredde

9.0 dyp

Maskin: 2cyl.Comp., 122 iHK

 

1875:Levert som BUNDEFJORD for A/S Bundefjord Dampskibsselskab, Christiania

1903.Overtatt av A/S Bundefjord, Kristiania

1908:Overtatt av A/S Bundefjord-Helvig, Nesodden/Kristiania

1925:Overtatt av A/S Bundefjord Dampskibsselskab A/S, Oslo

1941:Febr.: Overtatt av A/S Nesodden-Bundefjord D/S, Oslo

1954:Solgt til Arendal Skipopphugging, Arendal, for hogging.

 

Kilde: Harald Lorentzens samlinger

 

 

Nesoddbåt nummer 2 ble bygd i Hamburg 1875, og ble satt inn i starten på en rute i Bundefjorden med 9 anløpsplasser fordelt på Nesodden og Oppegård. Skipet hadde 1 klasse og 2 klasse. Allerede i 1893 måtte kjelen byttes ut.

 

Fra H.Lorentzen bok Fjordbåtenes saga henter vi følgende:

 

1890 - Bundefjord var med konvoien som møtte den tyske keiseren i kristiania i juli.

 

1893 - Utleid Nesodden Dampskipsselskap for 50 kr dagen.

 

1910- Kollisjon med en mørklagt DS Bygdin.

 

1920 - Kollisjon med MS Ørnen i Bunnefjorden.

 

1921 Kollisjon med DS Odden II ved Helvik brygge.

 

1922 Kollisjon med "Sydvesten" St Hansaften.

 

"Bundefjord" var innblandet i 3 kollisjoner i sin tid. Ingen med alvorlig utfall.

 

I 1953 var det slutt for den gamle sliteren. Ingen veteranskipsklubb eller bevaringsdepartement med fulle pengesekker stod klar til å overta. Så enden på visa ble spikerproduksjonen i Arendal. DS Bundefjord ble solgt for 10 000 kroner til Arendal Skipsopphugging i november 1954.